Prehliadka zámku

Spoznajte čaro historických priestorov.

Zámok Vígľaš v sebe skrýva rôzne zákutia, ktoré si môžete pozrieť počas prehliadky zámku. V minulosti mal zámok pravidelný pôdorys s rozmermi 60 x 85m. Vstupnou bránou sa vstupovalo do predhradia. Južnú stranu vymedzovala hradba. Vnútorný dvor obkolesovali z troch strán obytné krídla. Reprezentačné, ale i obytné miestnosti, sa sústredili na poschodí severného a východného krídla. Na južnom konci krídla bola umiestnená kaplnka. V predhradí sa nachádzali hospodárske stavby. Súčasťou zámku boli aj obranné kruhové a nárožné delové bašty.

Zámok Vígľaš je v súčasnosti prístupný aj širokej verejnosti. Bezplatný je vstup do areálu zámku, na vstupné nádvorie a hradby. Ak si chcete prezrieť zámok z vnútra, prehliadka s odborným výkladom je možná za poplatok. Sprievodca návštevníkov prevedie vnútorným nádvorím, kaplnkou, malou a veľkou rytierskou sálou so zbierkou replík stredovekých zbraní. Príďte odhaliť tajomstvá minulosti a informácie zo súčasnosti, ktoré Vám pútavo porozprávajú naši sprievodcovia. Tešíme sa na Vás!

Pravidelné prehliadky zámku sa konajú v časoch

11:00, 13:00 a 15:00 v dňoch pondelok až piatok

počas víkendov sú prehliadky aj s predstavením sokoliarov v časoch 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Dĺžka prehliadky cca 40 minút

rezervovať