Náš cieľ je zachovať kultúrnu pamiatku Zámok Vígľaš a aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život občanov v obci Vígľaš a jej blízkom okolí.
Spoznajte čaro historických priestorov.
Jedinečný zámok v srdci Slovenska, centrum historických, kultúrnych a politických podujatí.
Chceme dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj s cieľom zabrániť degradácii ekosystému v dôsledku neobnoviteľných prírodných zdrojov.

OZ Vígľaš forum 21

Prehliadky na zámku Vígľaš realizuje občianske združenie Vígľaš forum 21. Našim cieľom je aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život občanov v obci Vígľaš a jej blízkom okolí. Našimi hlavnými úlohami sú zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne s nadviazaním na vzdelávacie aktivity.

Svojou aktivitou sa snažíme prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne podpoľanie. V priestoroch zámku vytvárame a realizujeme tiež rôzne vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých z obce Vígľaš a okolia a tiež pre turistov, ktorí navštevujú našu obec.

kontakt

Zámok Vígľaš

Začiatky obývania skalného ostrohu nad riekou Slatina môžeme predpokladať už v ranom stredoveku, kedy sa v týchto miestach nachádzalo slovanské hradisko. Neskôr tu vznikol kláštorný objekt, pravdepodobne spravovaný templárskym rádom.

Po ich zániku sa majetok dostal do rúk pravdepodobne ďalšiemu rádu Johanitov (neskôr sa začali nazývať Maltézski rytieri), alebo kráľovi Karolovi Róbertovi. Kráľ Karol Róbert z Anjou zakladá v roku 1325 prvý svetský rytiersky rád v Európe – Uhorskú bratskú milíciu – Rád rytierov sv. Juraja...

čítať viac

Prehliadka zámku

Zámok Vígľaš v sebe skrýva rôzne zákutia, ktoré si môžete pozrieť počas prehliadky zámku. Príďte odhaliť tajomstvá minulosti a informácie zo súčasnosti, ktoré Vám pútavo porozprávajú naši sprievodcovia. Tešíme sa na Vás!

Dĺžka prehliadky je 40 minút.

Pondelok až piatok:
11:00, 13:00,
15:00
Sobota a nedeľa
aj s predstavením sokoliarov:
11:00, 12:00,
13:00, 14:00,
15:00
rezervovať