OZ Vígľaš forum 21

Prehliadky na zámku Vígľaš realizuje občianske združenie Vígľaš forum 21. Našim cieľom je aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život občanov v obci Vígľaš a jej blízkom okolí. Našimi hlavnými úlohami sú zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne s nadviazaním na vzdelávacie aktivity.

Svojou aktivitou sa snažíme prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne podpoľanie. V priestoroch zámku vytvárame a realizujeme tiež rôzne vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých z obce Vígľaš a okolia a tiež pre turistov, ktorí navštevujú našu obec.

kontakt

Zámok Vígľaš

Začiatky obývania skalného ostrohu nad riekou Slatina môžeme predpokladať už v ranom stredoveku, kedy sa v týchto miestach nachádzalo slovanské hradisko. Neskôr tu vznikol kláštorný objekt, pravdepodobne spravovaný templárskym rádom.

Po ich zániku sa majetok dostal do rúk pravdepodobne ďalšiemu rádu Johanitov (neskôr sa začali nazývať Maltézski rytieri), alebo kráľovi Karolovi Róbertovi. Kráľ Karol Róbert z Anjou zakladá v roku 1325 prvý svetský rytiersky rád v Európe – Uhorskú bratskú milíciu – Rád rytierov sv. Juraja...

čítať viac

Prehliadka zámku

Zámok Vígľaš v sebe skrýva rôzne zákutia, ktoré si môžete pozrieť počas prehliadky zámku. Príďte odhaliť tajomstvá minulosti a informácie zo súčasnosti, ktoré Vám pútavo porozprávajú naši sprievodcovia. Tešíme sa na Vás!

Dĺžka prehliadky je 40 minút a prebieha v režime OP.

Piatok až nedeľa:
11:00, 12:00,
13:00, 14:00 
rezervovať

Vígľaš forum 21

Občianske združenie Vígľaš forum 21 združuje regionálnych aktivistov stredoslovenského mestečka Vígľaš a jeho okolia s cieľom zachovať kultúrnu pamiatku Zámok Vígľaš. Medzi ich hlavné aktivity patrí najmä tvorba a udržiavanie expozície v priestoroch zámku a zároveň jej lektorovanie a sprevádzanie. Úspešne tak udržujú vysokú kultúrnu hodnotu zámku napriek jeho aktuálnemu komerčnému využívaniu. Starajú sa tiež o širšie okolie zámku a tvoria exteriérové exponáty. V rámci možností realizujú výskumnú činnosť a realizujú dobrovoľnícke aktivity, ktorými spájajú obyvateľov obce s dominantou Zámku Vígľaš

Zámok Vígľaš

Začiatky obývania skalného ostrohu nad riekou Slatina môžeme predpokladať už v ranom stredoveku, kedy sa v týchto miestach nachádzalo slovanské hradisko. Neskôr tu vznikol kláštorný objekt, pravdepodobne spravovaný templárskym rádom. Po ich zániku sa majetok dostal do rúk pravdepodobne ďalšiemu rádu Johanitov (neskôr sa začali nazývať Maltézski rytieri), alebo kráľovi Karolovi Róbertovi. Kráľ Karol Róbert z Anjou zakladá v roku 1325 prvý svetský rytiersky rád v Európe – Uhorskú bratskú milíciu – Rád rytierov sv. Juraja. Jeho syn Ľudovít I., zvaný Veľký (z Anjou), pokračoval neskôr ako veľmajster v rytierskom ráde – Uhorskej bratskej milícii a prijíma do rádu dokonca viacej členov ako jeho predchodca. Ľudovít I. buduje hradné sídlo na Vígľaši, neskôr ho dokončuje Žigmund Luxemburský a dáva ho prestavať na poľovnícky zámok.

Uhorský kráľ, rímsko-nemecký cisár a neskôr i český kráľ Žigmund Luxemburský s manželkou Barbarou Celjskou v roku 1408 zakladajú Rád draka. Prijímajú svojich prívržencov a panovníkov a vytvárajú s nimi koalíciu. Zámok Vígľaš sa stáva miestom stretnutí tohto rádu. Neskôr Žigmund dáva zámok do správy kráľovnej Barbary, ktorá ho spravuje až do jeho smrti.Obľúbeným miestom oddychu je zámok i za vlády kráľa Mateja Korvína. Okolité kráľovské lesy poskytovali totiž množstvo príležitostí na oddych a poľovačky.

V druhej polovici 16. storočia zohral zámok významnú úlohu v protitureckých bojoch. Vtedy k nemu pristavali nové opevnenie so štyrmi nárožnými vežami a udržovali v ňom stálu vojenskú posádku. Roku 1605 sa ho na prechodný čas zmocnili povstalci Štefana Bočkaya. Neskôr sa dostal do súkromného vlastníctva feudálnych rodín. Najskôr ho od roku 1636 vlastnili aj s príslušným panstvom Csákyovci a od roku 1690 až do konca feudalizmu Esterházyovci. Títo ho v 18. storočí prestavali na hradný kaštieľ, takže sa z jeho pôvodného stavu zachovalo pomerne málo (gotická kaplnka a časť opevnenia zo 16. storočia). Zámok naposledy reštaurovali ešte aj v druhej polovici 19. storočia. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený a z veľkej časti vyhorel.

V roku 2009 ruiny zámku kúpila rodina Rekitar. Za dnešnú podobu zámku vďačíme rozsiahlej rekonštrukcií, ktorá bola dokončená v roku 2013.